فا | en
شماره های تماس: 7-03135548151

آموزش تخصصی Celiac

آموزش تخصصی:

با توجه به اینکه سلیاک بیماری هزار چهره بوده و تشخیص افتراقی آن نیاز به دانش به روز پزشکان متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش دارد لذا آموزش جامعه پزشکی اهمیت خاصی دارد.

کلینیک سلیاک پورسینای حکیم چندین سمپوزیوم فوق تخصصی تشخیص و درمان سلیاک با امتیاز بازاموزی با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت ملی وکشوری و همچنین دوره های بازاموزی پزشکان برگزار نموده است.

کلینیک سلیاک با مشارکت انجمن سلیاک ایران اهداف آموزشی خود برای آگاه سازی جامعه پزشکی در زمینه غربالگری ، تشخیص ، درمان ، مراقبت و فالوآپ و کنترل عوارض بیماری را در دستور کار خود قرارداده و به صورت مستمر انجام می دهد.

اولین سمپوزیوم فوق تخصصی سلیاک برای پزشکان متخصص و فوق تخصص گوارش و پیراپزشکان

دومین سمپوزیوم فوق تخصصی سلیاک برای پزشکان متخصص و فوق تخصص گوارش و پیراپزشکان

سومین سمپوزیوم فوق تخصصی سلیاک برای پزشکان متخصص و فوق تخصص گوارش و پیراپزشکان آبان 95

کنفرانس سلیاک تشخیص، درمان و کنترل عوارض – فرودین 89

همایش برخورد با نفخ و گاز روده و اسهال مزمن و کمبود مواد مغذی و اثرات آن بهمن 89